LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten

Het Lutje PJG organiseert vier bijeenkomsten per jaar, op donderdagavonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweemaal ligt het onderwerp in de gedragskundige of medische sfeer en tweemaal in de meer juridische sfeer, steeds met als kern het raakvlak tussen psychiatrie en recht.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 september 2018.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met het bestuur.


ARCHIEF - Overzicht voorgaande bijeenkomstenResocialisatie en openbaar bestuur door mw. mr. L. Bos

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

Belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling  is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk  dat de basics wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken op dat diverse recente ontwikkelingen deze hulpverlening echter af en toe behoorlijk kan bemoeilijken.

Op enkele van die ontwikkelingen, waaronder het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, zal in de lezing nader worden ingegaan.

Lees verder ...


Uitleg website beheer

Woensdag 1 juli 2015 om 11:00u

Korte introductie voor een evenement of bericht. Bij berichten kunt u uitgebreide informatie kwijt in de "body", die tekst is te lezen na de "lees verder".

Lees verder ...