LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De maatregel gedragbeïnvloeding en vrijheidsbeperking GVM

Donderdag 22 november 2018 om 17:30u

door Sebastian van Krugten en Cynthia Brouwer, beiden jurist bij NIFP

De inleiding is niet gepublceerd