LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Over ons

In 1955 is in Groningen het Lutje PJG opgericht als een soort "neven-gezelschap" van het "grote" PJG in Amsterdam

Het doel van de gespreksgroep, die pas enige tijd later de - door Anna C. Bleeker bedachte - naam Lutje kreeg, was dat psychiaters, juristen, psychologen en reclasseringswerkers elkaar beter zouden leren kennen en elkaars vak beter zouden leren begrijpen. Op deze wijze zou een beter functioneren en een betere samenwerking bereikt kunnen worden.

Aangezien het Lutje nooit een vereniging is geweest, heeft het nooit een bestuur en derhalve ook geen gekozen penningmeester gehad. Wel functioneert er, informeel, een voorzitter of gespreksleider. Hiermee tonen we aan dat met een goed particulier initiatief en enthousiast amateurisme veel te bereiken valt.

(citaat uit ‘40 jaar Lutje P.J.G., een lutje geschiedenis’ door W. Goudsmit, psychiater en medeoprichter van het Lutje)

https://www.rug.nl/research/portal/files/14567993/Goudsmit.pdf

Het bestuur, zonder dat het een bestuur mag heten, wordt sinds 22 februari 2018 gevormd door Michiel van der Wolf (voorzitter), Cynthia Brouwer (secretaris en penningmeester), Wiene van Hattum en Anna Goldberg.