LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Het vereiste gevaar voor tbs: waar liggen de juridische grenzen van de tbs?

Donderdag 21 maart 2024 om 17:30u

Op 21 maart 2024 zal Max de Vries, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreken over het vereiste gevaar voor tbs. Max doet onderzoek naar de normering van het gevaar bij preventieve sancties in het Nederlandse strafrecht.

Het voornaamste doel van tbs is het voorkomen van recidive van daders van ernstige misdrijven met een psychische stoornis. Deze grondslag komt terug in een materieel vereiste voor tbs: de aanwezigheid van recidivegevaar – kortweg gevaar. Vrijwel alle beslissingen over tbs, waaronder het gelasten van tbs, het bevelen van dwangverpleging en het verlengen van tbs, vereisen dat de rechter vaststelt dat is voldaan aan een wettelijke gevaarscriterium.

Over de inhoud van de verschillende gevaarscriteria voor tbs is weinig bekend. De wet bepaalt vrijwel steeds dat de rechter de betreffende beslissing over tbs kan nemen indien ‘de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen’ dit ‘eist’. Welke specifieke eisen aan het gevaar hieruit volgen, bijvoorbeeld wat betreft de aard en de ernst van het strafbare feit dat de justitiabele moet dreigen te begaan en de kans hierop, is echter onduidelijk.

Tijdens de bijeenkomst zal de spreker voor het opleggen en het verlengen van tbs – voor zover mogelijk – proberen te verhelderen waar het gevaar aan moet voldoen. Daarbij brengt hij ook hiaten in de normering van het gevaar in kaart. Betoogd zal worden dat het onwenselijk is dat een belangrijke toepassingsvoorwaarde van tbs niet duidelijk is begrensd en dat een nadere normering van het gevaar daarom van groot belang is.

De bijeenkomst begint om 17.30 met een inloop voor een lichte maaltijd in de kantine van het academiegebouw en koffie of thee. Deze is te bereiken door vóór de trap in de centrale hal linksaf te slaan, aan het einde van de gang rechtsaf, aan het einde (bij de achteringang) weer rechtsaf en dan de trap af naar de kantine. De spreker start om 18.15 met zijn inleiding. De bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.