LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling

Donderdag 14 april 2022 om 17:30u

Donderdag 14 april vindt de eerste bijeenkomst van 2022 plaats. We zijn zeer verheugd jullie fysiek te mogen ontvangen, al blijft de mogelijkheid bestaan tot online aansluiten. 

Tijdens de bijeenkomst zal mr. Eva Fechner komen vertellen over haar promotieonderzoek aan de universiteit Leiden. Eva maakt tevens deel uit van de onderzoeksgroep binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die de wetsevaluatie van de Wet langdurig toezicht (Wlt) uitvoert. De bespreking op 14 april zal gaan over de normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling ten aanzien
van zedendelinquenten met aandacht voor het internationale (mensen)rechtenlijke en het gedragsdeskundig perspectief.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.
 

Wij zien u graag dan!