LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Extremistische mindset: pleidooi voor een transcultureel psychiatrisch perspectief in Pro Justitia rapportages.

Donderdag 7 juli 2022 om 17:30u

Op donderdag 7 juli zal Agnieszka Grochowska, forensisch psychiater bij het NIFP Midden-Nederland en Pieter Baan Centrum, komen vertellen over het rapporteren van extremisme. Agnieszka is betrokken bij Pro Justitia-onderzoek in extremismezaken, en is tevens opgeleid op het gebied van sociale en culturele antropologie en religiewetenschappen. 

In deze presentatie wordt uitgelegd waarom een transculturele benadering meerwaarde heeft in pro Justitia rapportages in extremisme zaken. Met behulp van een milieuonderzoek en een cultureel interview worden de socioculturele context en levenservaringen van de onderzochte in kaart gebracht met aandacht voor radicaliseringsprocessen. Het diagnostisch proces is gericht op persoonlijkheidsontwikkeling en psychiatrische problematiek in relatie tot iemands religie, ideologie en/of levensvisie. De centrale vraag in pro Justitia rapportages is hoe groot de rol van de psychopathologie daadwerkelijk is in de vorming van (radicale) motivaties en attitudes, en uitingen van extreem gedrag, rekening houdend met sociale en culturele factoren. Met behulp van reflectieve vragen wordt in een dialoog met de onderzochte geprobeerd om zicht te krijgen op zowel statische en dynamische risicofactoren als protectieve factoren volgens de methodiek van de VERA-2R, Violent Extremism Risk Assessment. Op deze manier wordt een overstap gemaakt van een theoretisch model (radicalisering) naar een empirisch onderbouwd klinisch oordeel dat een betere voorspellende waarde geacht wordt te hebben dan de klassieke statistische risicotaxatie (zoals de HCR-20V3). Een nieuw framework is echter nodig voor een betere integratie van cultuur, religiositeit, ideologie en psychopathologie bij de forensische advisering.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio. We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen.