LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Voorzorg als nazorg: evaluatie van het Koers & Kansen project 3Noord

Donderdag 24 november 2022 om 17:45u

Op 24 november zal Lotte Gunnink, junior onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen presenteren over het Koers en Kansen-project in 'Drie Noord'. In dit project trokken de drie noordelijke provincies samen op met de Penitentiaire Inrichtingen Veenhuizen en Leeuwarden, met als doel het beperken en liefst voorkomen van detentieschade. 

De presentatie, genaamd Voorzorg als Nazorg: Evaluatie van het Koers & Kansen project 3Noord ‘sanctie-uitvoering op regionale maat’ zal toelichten hoe het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2015 is gestart met een landelijk innovatieprogramma met als doel recidivevermindering. Hieruit volgde het Koers en Kansen 3Noord project in 2018 in de drie Noordelijke provincies. Professionals uit het 3noord project benaderen zelfmelders voordat zij detentie in gaan, om samen met de zelfmelders een plan op te stellen om eventuele detentieschade (zoveel mogelijk) te verminderen of zelfs te voorkomen. Sinds haar start is het project niet specifiek onderzocht. Het doel van het huidige onderzoek was daarom om inzicht te verkrijgen in de werkzame onderdelen van het werkproces, de knelpunten en de succesfactoren.

In de presentatie bij het Lutje PJG op 24 november zal dieper ingegaan worden op het 3Noord project en op zelfmelders, maar zullen ook de uitkomsten van het onderzoek besproken worden en de aanbevelingen die gedaan zijn. Daarbij worden door middel van casusbeschrijvingen ook mogelijke gebieden van detentieschade belicht en hoe het project er aan bijdraagt om die schade zoveel mogelijk te verminderen.