LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De continuïteit van forensische zorg: bijzondere aandacht voor artikel 2.3 Wet Forensische zorg,

Donderdag 25 mei 2023 om 17:30u

Op 1 januari 2020 trad artikel 2.3 Wfz in werking: een artikel dat de strafrechter de mogelijkheid geeft om tijdens elke fase in het strafrecht een machtiging tot civiele verplichte zorg voor een justitiabele af te geven. Al voorafgaand aan de inwerkingtreding van het artikel stuitte de beleidsmaker op veel kritische geluiden en zorgen vanuit de praktijk. In haar promotieonderzoek zal Vera Oosterhuis onderzoeken wanneer dit artikel wel of niet wordt toegepast en hoe dit past binnen de internationale trend van diversion (kortgezegd: het wegleiden van de justitiabele uit de forensiche zorg naar het reguliere zorgstelsel).

Vera Oosterhuis (26) heeft in Leiden forensische criminologie en forensische gezinspedagogiek gestudeerd. Sinds 2021 is ze werkzaam als promovenda bij het WODC en de Universiteit Leiden. In dit kader is ze betrokken bij de wetsevaluatie van de Wet forensische zorg en doet ze specifiek onderzoek naar artikel 2.3 binnen deze wet.