LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten


Resocialisatie en openbaar bestuur

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

door Loeska Bos, jurist FPK Assen en verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting:

een belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk dat de basisbehoeften wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken echter dat diverse recente ontwikkelingen, zoals het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, deze hulpverlening af en toe behoorlijk bemoeilijken.

Lees verder ...