LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Over de mate van overeenstemming tussen gedragsdeskundige pro Justitia rapporteurs

Donderdag 22 februari 2018 om 18:00u

door Michiel van der Wolf, psycholoog en jurist, universitair docent strafrecht Rijksuniversiteit Groningen, universitair hoofddocent forensische psychiatrie Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam en sinds vandaag de nieuwe voorzitter van het Lutje PJG.

"De wetenschap leert dat in ieder geval de inschatting van de gevaarlijkheid een beperkte validiteit heeft. Van de andere grootheden waarover we concluderen - stoornis, toerekeningsvatbaarheid, advies - is bij gebrek aan een uitkomstmaat de validiteit niet vast te stellen. Als kwaliteitsmaat voor de inhoudelijke conclusies blijft dan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over. Die is in dit onderzoe benaderd door van bestaande rapporten van vier verschillende cases de conclusies weg te laten en die door 52 rapporteurs gestandaardiseerd te laten beantwoorden. De resultaten en gevonden verschillen in overeenstemmingworden besproken, ook aan de hand van de beperkingen van het onderzoek."