LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De rol van het OM binnen de Wet verplichte GGZ

Donderdag 21 september 2017 om 18:00u

door Rob Keurentjes

Mr. R.B.M. Keurentjes is senior rechter A in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de (forensische) psychiatrie en is lid van diverse expertgroepen inzake implementatie WVGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Keurentjes houdt uit dien hoofde de ontwikkelingen met betrekking tot het wetsontwerp nauwlettend in de gaten en zal ons daarover bijpraten.

De inleiding is niet gepubliceerd