LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Psychische klachten bij gedetineerden zonder uitzicht op invrijheidstelling

Donderdag 11 mei 2017 om 18:00u

door Ronald Rijnders

De inleiding staat onder 'publlicaties'