LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Over de grenzen van de stoornis

Donderdag 24 mei 2018 om 18:00u

door Maarten Beukers, voormalig officier van justitie en sinds 2001 jurist bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, thans gepensioneerd.

Naar aanleiding van zijn recent verschenen proefschrift over de inhoud en betekenis van het stoornisconcept in het strafrecht enerzijds en de gedragswetenschappen anderzijds en de premisse dat de psychische stoornis verklarend en voorspellend zou kunnen zijn voor delictgedrag.

Dit is de link naar een korte samenvatting van zijn onderzoek.