LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lustrumsymposium Forum Levenslang

Op 31 maart 2023 vindt het lustrumsymposium van Forum Levenslang plaats. Hieronder vindt u meer informatie over het symposium namens Wiene van Hattum. 

Op 20 juni 2008 is het ‘Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf’ opgericht (kortweg: het Forum Levenslang) vanwege de zorgen over het toenemende aantal levenslanggestraften en het ontbreken van beleid voor deze groep, waarmee Nederland niet voldeed aan het EVRM. Inmiddels is er een toetsingsprocedure. In 2017 is het Besluit Adviescollege Levenslanggestraften in werking getreden. In 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een wettelijke regeling aangekondigd die voorziet in een procedure voor de (eventuele) voorwaardelijke invrijheidstelling van levenslanggestraften door de rechter.

Op 31 maart 2023 bestaat het Forum 15 jaar. Tijdens dit symposium ter gelegenheid van het derde lustrum van Forum Levenslang, zullen verschillende experts vanuit hun kennis en ervaring hun visie geven op de juridische, gedragskundige, ethische en maatschappelijke aspecten, die aan de orde zijn bij de oplegging en tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Daarbij wordt ook ingegaan op de praktische knelpunten.

Met de kennis van deze deskundigen én die van u als deelnemer hopen wij “brandstof" aan te leveren voor het aangekondigde wetsvoorstel.

Wiene van Hattum,

Voorzitter Forum Levenslang

Zie hier voor meer informatie alsmede de registratie: https://forumlevenslang.nl/aanmelden-symposium/ 


Geplaatst op: wo 8 maart 2023 om 12:31u