LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Resocialisatie en openbaar bestuur door mw. mr. L. Bos

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

Belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling  is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk  dat de basics wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken op dat diverse recente ontwikkelingen deze hulpverlening echter af en toe behoorlijk kan bemoeilijken.

Op enkele van die ontwikkelingen, waaronder het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, zal in de lezing nader worden ingegaan.

De bijeenkomst begint om 17.30 met een eenvoudig broodje, zuivel, koffie en thee. Mevrouw Bos  start om 18.00 met haar  inleiding. De heer Boelens zal optreden als co-referent. De bijeenkomst vindt plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.

 

 

In verband met de catering, wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris