LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Resocialisatie en openbaar bestuur

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

door Loeska Bos, jurist FPK Assen en verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting:

een belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk dat de basisbehoeften wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken echter dat diverse recente ontwikkelingen, zoals het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, deze hulpverlening af en toe behoorlijk bemoeilijken.

De bijeenkomst begint om 17.30 met een eenvoudig broodje, zuivel, koffie en thee. Mevrouw Bos start om 18.00 met haar inleiding. De heer Boelens zal optreden als co-referent. De bijeenkomst vindt plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.

In verband met de catering, wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris