LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Het klachtrecht van psychiatrische patiënten

Donderdag 19 november 2015 om 17:30u

door Annet van den Berg, voorzitter Klachtencommissie van GGZ Drenthe en GGZ Lentis

De bijeenkomst begint om 17.30 met een eenvoudig broodje, zuivel, koffie en thee. Mevrouw Van den Berg start om 18.00 met haar inleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.

In verband met de catering, wordt u verzocht u aan te melden bij de secretaris