LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Een nieuwe wettelijke regeling voor de invrijheidstelling van levenslanggestraften?

Donderdag 29 september 2016 om 18:00u

door Wiene van Hattum, voorzitter Forum Levenslang

De inleiding staat onder 'publicaties'