LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De ontwikkeling van het klachtrecht in de gedwongen GGZ

Zaterdag 19 november 2016 om 18:00u

door Annet van den Berg, voorzitter klachtcommissies GGZ Drenthe en Lentis

De inleiding staat onder 'Publicaties'