LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De volgende bijeenkomst is 21 september 2017

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 21 september2017. Spreker is Rob Keurentjes.

Mr. R.B.M. Keurentjes is senior rechter A in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de (forensische) psychiatrie en is lid van diverse expertgroepen inzake implementatie WVGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Keurentjes houdt uit dien hoofde de ontwikkelingen met betrekking tot het wetsontwerp nauwlettend in de gaten en zal ons daarover bijpraten.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop – met koffie, thee en koek – vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.


Geplaatst op: zo 9 juli 2017 om 14:00u