LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 22 november 2018

Donderdag 22 november 2018 om 17:30u

Mr. Sebastian van Krugten en mr. Cynthia Brouwer, beiden jurist bij NIFP en lid van het Lutje PJG, willen met u van gedachten wisselen over de toepassing van de nieuwe maatregel "gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking" (GVM) in artikel 38v ev Sr.

De bijeenkomst begint om 17.30 met een koffie, thee en koek. Vivienne de Vogel
start om 18.00 met haar inleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de Studio van
het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te
gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u
een bordje Studio.