LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Nieuws


Volgende bijeenkomst: 9 maart 2017

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 9 maart 2017. Sprekers zijn Prof. dr. Miranda Boone en dr. Martina Althoff. Beiden zijn verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, resp. als bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair recht en als Universitair Hoofddocent.

Samen met Prof. dr. Frans Koenraadt schreven zij in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) een literatuurstudie over het leefklimaat in justitiële inrichtingen.

Dit boek "Het leefklimaat in justitiële inrichtingen", WODC, Boom juridisch, 2016, heeft inmiddels een warme onthaal gekregen binnen de inrichtingen. Spreeksters zullen de resultaten van hun studie toelichten. Hier vindt u een link naar het rapport .

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop -- met koffie, thee en koek -- vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.

Geplaatst op: do 1 december 2016 om 15:30u
Lees verder ...


Lutje PJG-symposium op vrijdag 4 november 2016 over 'Verwarring'

In november 2015 bestond het Lutje PJG 60 jaar. Bij dit 12de lustrum staan wij stil met een symposium. Het thema luidt “Verwarring”. Verwarring als een toestand van de geest waarmee vele mensen wel eens, of meerdere keren, heftiger of minder heftig, worden geconfronteerd.

Maar, wat is ‘verwarring’ eigenlijk en wanneer is het een probleem?

Graag nodigen we u uit over dit thema mee te denken met de sprekers, en wel op de voor ‘het Lutje’ kenmerkende wijze: vanuit de vraag en niet zozeer vanuit het antwoord.

Indeling van de middag

 • 13:00 uur: ontvangst in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit Groningen en welkomstwoord
 • 13:30 – 15.15 sprekers en ruimte voor discussie
 • 15.15 – 15.45 koffie- en theepauze
 • 15.45 – 17:45 sprekers en ruimte voor discussie gevolgd door een afsluitend woord
 • 17:45 uur:  borrel, eveneens in het Academiegebouw
 • 19.00 uur diner voor de deelnemers Lutje PJG en hun partners, en voor de genodigden

Sprekers:

 • Prof. dr. A.W.M. Mooij,  emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk (met name forensische psychiatrie) UU en RUG
 • Mevrouw drs. C.F. Mooij, psychiater en geneesheer-directeur Lentis, Groningen
 • Drs. T.M.J. Huygen, psychiater Duurzaam Verblijf GGZ Drenthe
 • Mr. dr. W.J.A.M. Dijkers, oud-vicepresident Rechtbank Noord Nederland
 • Prof . dr. A.J.M. Loonen, hoogleraar farmacotherapie RUG
 • Prof. mr. G. Knigge, em. hoogleraar straf(proces)recht RUG, advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Dagvoorzitter is mr. M.J.F. van der Wolf, universitair docent straf(proces)recht en forensische psychiatrie aan de EUR

Aanmelden:

Email naar: lutjesymposium2016@gmail.com

Entree

De entree bedraagt 25 euro. U wordt verzocht het bedrag over te maken op IBAN NL73 ABNA 0426 2802 96 onder vermelding van  ‘SYMPOSIUM LUTJE PJG 2016’. In verband met het beperkte aantal plaatsen zullen wij de plaats(en) alleen voor u reserveren indien het bedrag op 28 oktober 2016 door ons is ontvangen.

Geplaatst op: ma 17 oktober 2016 om 10:12u
Lees verder ...