LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Nieuws


De volgende bijeenkomst is 21 september 2017

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 21 september2017. Spreker is Rob Keurentjes.

Mr. R.B.M. Keurentjes is senior rechter A in de Rechtbank Noord-Nederland. Hij heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de (forensische) psychiatrie en is lid van diverse expertgroepen inzake implementatie WVGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). Keurentjes houdt uit dien hoofde de ontwikkelingen met betrekking tot het wetsontwerp nauwlettend in de gaten en zal ons daarover bijpraten.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop – met koffie, thee en koek – vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.

Geplaatst op: zo 9 juli 2017 om 14:00u
Lees verder ...


Volgende bijeenkomst: 11 mei 2017

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 11 mei 2017. Spreker is Ronald Rijnders, forensisch psychiater binnen het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, locatie Pieter Baan Centrum.

Zijn inleiding zal gaan over de psychische klachten bij gedetineerden zonder uitzicht op invrijheidstelling.

Rijnders werd na zijn artsexamen in Leiden en een Tropencursus in Antwerpen door de Franse organisatie ‘Médecins Sans Frontières’ uitgezonden naar respectievelijk Honduras, Mozambique en Afghanistan. Tijdens zijn specialisatie tot psychiater verrichtte hij bij overlevenden van de beruchte, geheime Marokkaanse gevangenis Tazmamart een somatisch en psychiatrisch onderzoek naar de gevolgen van langjarige incommunicado detentie. Gegrepen door dergelijke problematiek heeft hij zijn verdere carrière in teken gesteld van de relatie psychiatrie en interpersoonlijk geweld. Hij werkte elf jaar in De Vonk, een psychiatrisch behandelcentrum voor getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen, onderdeel van het landelijke traumacentrum Centrum ‘ 45. In 2006 stapte hij over naar de forensische psychiatrie. Naast het opstellen van Pro Justitia rapportages verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar empathische functies bij mannen met een hoge mate van psychopathie. Rijnders is bestuurslid van IMMO, instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop – met koffie, thee en koek – vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.

Geplaatst op: vr 10 maart 2017 om 12:43u
Lees verder ...