LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Volgende bijeenkomst: 9 maart 2017

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 9 maart 2017. Sprekers zijn Prof. dr. Miranda Boone en dr. Martina Althoff. Beiden zijn verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, resp. als bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair recht en als Universitair Hoofddocent.

Samen met Prof. dr. Frans Koenraadt schreven zij in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) een literatuurstudie over het leefklimaat in justitiële inrichtingen.

Dit boek "Het leefklimaat in justitiële inrichtingen", WODC, Boom juridisch, 2016, heeft inmiddels een warme onthaal gekregen binnen de inrichtingen. Spreeksters zullen de resultaten van hun studie toelichten. Hier vindt u een link naar het rapport .

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop -- met koffie, thee en koek -- vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.


Geplaatst op: do 1 december 2016 om 15:30u