LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

'TBS voor de media', 29 oktober 2015 in Nijmegen

Symposium georganiseerd door het Forum TBS in samenwerking met de Radbouduniversiteit
 

Uitnodiging

symposium ‘TBS voor de media’

Radboud University

Op 29 oktober a.s. organiseert Forum TBS haar derde tweejaarlijkse symposium. De doelstelling van het Forum is het imago van de strafrechtelijke maatregel TBS te verbeteren en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel. Dit jaar wil het Forum TBS met de media in debat  gaan over hun rol en verantwoordelijkheid in de berichtgeving over de berechting, behandeling en resocialisatie van gestoorde daders. De media spelen een cruciale rol in de beeldvorming over de TBS. De focus is meestal gericht op incidenten.

Met dit symposium biedt Forum TBS een podium voor informatie en discussie over de vaak moeizame verhouding tussen de media, persvoorlichters, justitie en behandelklinieken. Forum TBS hoopt dat de informatie- en gedachtenuitwisseling bijdraagt aan een juiste beeldvorming over de TBS-maatregel en zo mogelijk ook tot een betere relatie tussen de media en het TBS-veld. 

Hoe kan het TBS-veld bijdragen een aan betere communicatie en waar gaat de belangstelling van journalisten naar uit?  

Programma
Dagvoorzitter is mr. Frans Bauduin, voormalig vice-president van de rechtbank Amsterdam.
De dag wordt gestart met vertoning van de documentaire  ‘9999’.  De documentaire ‘9999’ van Ellen Vermeulen toont het dagelijks leven van geesteszieke misdadigers die in België vastzitten zonder behandeling en perspectief: op hun dossier staat 31/12/9999 als datum van hun invrijheidstelling. Daarna volgt een interview met de documentairemaakster.  

Na de lunch volgen bijdrages van Yvo van Kuijck, Onno Maathuis, Stefan Bogaerts, Harry Beintema en Annemarie Jorritsma. Het volledige programma vindt u op de website www.ru.nl/rechten/forumtbs  

Doelgroep
Professionals werkzaam in de journalistiek, GGz en forensische zorg, rechterlijke macht, advocatuur, reclassering, gedragswetenschappen en openbaar bestuur als ook studenten. 

Kosten
De kosten voor deelname aan het symposium, incl. lunch, bedragen  € 95,-. Studenten betalen € 25,-. Na inschrijving ontvangt u per post een factuur. 

Plaats
De bijeenkomst vindt plaats in zaal SP 2 van het Spinozagebouw (Montessorilaan 3) op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Aanmelden
Contactpersoon: drs. Anouk Kerkhof (Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Aanmelden kan via de website

Wij heten u graag van harte welkom!
 

logo.jpg

 

 

 


Meer informatie
Dit bericht wordt verstuurd door Faculteit der Rechtsgeleerdheid in opdracht van Forum TBS
 

 
Contact
Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen
(024) 361 1160
 
 

Geplaatst op: wo 2 september 2015 om 15:24u