LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 20 september 2018

Donderdag 20 september 2018 om 17:30u

Dr. Vivienne de Vogel zal spreken over geweld door vrouwen

De aandacht voor geweld door vrouwelijke daders neemt de laatste jaren sterk
toe. Desondanks is er nog veel onduidelijk over de achtergrond van meisjes of
vrouwen die worden gedetineerd of opgenomen in forensisch psychiatrische
instellingen en over risicofactoren of beschermende factoren voor recidive. De
vraag is of de huidige theoretische en empirische kennis over geweld door
jongens / mannen en de inschatting van herhaald risico hiervan wel voldoende
valide en van toepassing is voor meisjes / vrouwen. Onderzoek heeft bijvoorbeeld
aangetoond dat voor vrouwen andere risicofactoren van belang zijn dan voor
mannen en dat de veelgebruikte risicotaxatie-instrumenten voor gewelddadig
gedrag onvoldoende voorspellende waarde hebben voor vrouwen. Daarmee
samen hangt de vraag of behandeling binnen forensische instellingen waar
vrouwen verblijven voldoende responsief is en of de problematiek en behoeften
van vrouwen wel helder genoeg in beeld zijn.

Dr Vivienne de Vogel is psycholoog (klinisch en gezondheidspsychologie, persoonlijkheidsspsychologie); in 2005 is zij gepromoveerd op gestructureerde risicotaxatie in de forensische klinische praktijk. Sinds 1998 is zij werkzaam bij de Van der Hoevenkliniek en sinds 2017 is zij tevens lector Werken in justitieel kader bij de Hogeschool Utrecht.

De bijeenkomst begint om 17.30 met een koffie, thee en koek. Vivienne de Vogel
start om 18.00 met haar inleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de Studio van
het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te
gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u
een bordje Studio.